Report: Ilya Kovalchuk wants back in NHL – Ilya Kovalchuk | NJ

Elliotte Friedman of Sportsnet is reporting that Ilya Kovalchuk wants to return to the NHL.

You may also like...